Giới thiệu

Trang web này cung cấp cho người học những tài liệu hỗ trợ cho việc học các khóa online.
Mời bạn bấm vào từng khóa học để xem chi tiết nội dung.
Chúc các bạn thành công!


      Giảng viên: Ths Nguyễn Khánh Tùng
                                          Giám đốc dự án an ninh mạng và IoT, cty công nghệ Vinsys VN
Điện thoại:  0919.89.29.81
Email:         khanhtung@gmail.com
FB:              facebook.com/nktung