Các chứng chỉ về security

CompTIA Security+
Chứng chỉ Security+ của CompTIA là sự khẳng định về việc thành thạo các kiến thức căn bản bảo mật (như bảo mật mạng, hạ tầng mạng lưới, kiểm soát truy cập, các nguyên tắc bảo mật trong tổ chức…) dành cho những người làm CNTT có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Đây cũng là chứng chỉ  được dành cho người làm vị trí quản lý dữ liệu khách hàng hay các thông tin nhạy cảm trong doanh nghiệp. Ngoài ra việc trang bị chứng chỉ này có thể giúp bạn trở thành một nhà phân tích an ninh mạng - security analyst, chuyên viên an ninh máy tính - security specialist, kỹ sư an ninh mạng - network security engineer… Bài thi của CompTIA Security + có 90 câu hỏi và được thực hiện trong 90 phút.
Comments