CCNA Security

CCNA Security là chương trình đào tạo chuyên về lĩnh vực An ninh mạng của hãng Cisco. Qua khóa học này bạn sẽ được cung cấp:
- Các khái niệm về An ninh mạng
- Những kỹ thuật tấn công mạng của hacker
- Phương pháp bảo vệ mạng LAN
- Cấu hình tường lửa của Cisco để bảo vệ hệ thống mạng


Comments