CCNA Security‎ > ‎

Lab 1. Cấu hình Syslog, NTP, SSH cho Router

Topo mạngFile packet tracer: http://adf.ly/1iECiE

Video hướng dẫn làm bài lab

YouTube Video


Comments