CCNA Security‎ > ‎

Lab 3. Cấu hình danh sách điều khiển truy cập ACL

Topo mạng
File packet tracer đề bài: http://adf.ly/1iHcrr

Video hướng dẫn làm bài lab:

YouTube VideoComments