CEH

CEH là viết tắt của Certified Ethical Hacker (Hacker có đạo đức nghề nghiệp). Chứng chỉ nầy do tổ chức EC-Council ở US cấp. Để đạt chứng chỉ nầy, thí sinh phải tham gia khóa huấn luyện do các trung tâm ủy nhiệm của EC-Council tổ chức trước khi đăng ký thi. Có tổ chức dạy và thi tại Việtnam. Biết kết quả ngay sau khi kết thúc bài thi. Ở Việt hiện có nhiều người đạt được chứng chỉ nầy.

Chứng chỉ CEH trang bị cho học viên những kiến thức liên quan đến kỹ thuật tìm hiểu, dò tìm, tấn công vào 1 hệ thống máy tính và kỹ năng sử dụng những công cụ mà các hacker thường sử dụng. Mục tiêu của chứng chỉ CEH là đào tạo tester, người giúp tìm ra những điểm yếu về bảo mật của 1 hệ thống máy tính.

Hệ điều hành Kali linux mà các Hacker thường sử dụng

YouTube VideoVí dụ một video về trình duyệt mà Hacker thường sử dụng

YouTube VideoComments