SQL Server 2012


Tổng quan chứng chỉ: MS SQL Server 2012

Microsoft đã phát hành phiên bản MS SQL Server 2012 cùng với nhiều thay đổi, trong đó có sự thay đổi về tên gọi cũng như qui định cấp chứng chỉ mới.

Các chứng chỉ MCSA, MCSE giờ đây được sủ dụng lại không chỉ cho hướng System mà còn cho cả hướng quản trị CSDL.
Thay cho cho MCTS và MCITP như trong phiên bản MS SQL Server 2005/2008, giờ đây Microsoft sử dụng tên MCSA va MCSE.

Có thể tạm chuyển đổi tương đương (về level) như sau:


MSSQL 2005/2008 => MSSQL 2012
MCTS MCSA: SQL Server
MCITP
MCSE: Data Platform
MCSE: Business Intelligence


Để đạt được các chứng chỉ này, thí sinh có thể đi theo 2 con đường:
- Thi từ đầu: dành cho những bạn chưa có các chứng chi MSSQL trước đây.
- Thi upgrade: dành cho những bạn đã có chứng chỉ MSSQL những phiên bản trước.

Tuy nhiên, số lượng thi các môn thi upgrade cũng khá là nhiều, vì vậy các bạn có thể chọn thi từ đầu nếu không muốn thi upgrade.

1. Thi từ đầu:

Thí sinh cần phải đạt chứng chỉ MCSA: SQL Server 2012 trước, sau đó có thể chọn 2 hướng thi MCSE: Data Platform hoặc MCSE: BI

- MCSA: SQL Server 2012 bao gồm 3 môn thi

+ Exam 70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012
+ Exam 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
+ Exam 70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012


- MCSE: Data Platform bao gồm 2 môn thi

+ Exam 70-464: Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases
+ Exam 70-465: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012


- MCSE: Business Intelligence bao gồm 2 môn thi

+ Exam 70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012
+ Exam 70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012


2. Thi upgrade:

Dành cho những bạn đã có MCTS hoặc MCITP của MS SQL Server 2008.
Do MS đổi cấu trúc bằng cấp, nên số lượng môn thi upgrade trong phiên bản này tăng lên đáng kể.

- Upgrade từ MCTS => MCSA bao gồm 2 môn thi

+ Exam 70-457: Transition Your MCTS on SQL Server 2008 to MCSA: SQL Server 2012, Part 1
+ Exam 70-458: Transition Your MCTS on SQL Server 2008 to MCSA: SQL Server 2012, Part 2- Upgrade từ MCITP => MCSE: Data Platform bao gồm 3 môn thi

+ Exam 70-457: Transition Your MCTS on SQL Server 2008 to MCSA: SQL Server 2012, Part 1
+ Exam 70-458: Transition Your MCTS on SQL Server 2008 to MCSA: SQL Server 2012, Part 2
+ Exam 70-459: Transition Your MCITP: Database Administrator 2008 or MCITP: Database Developer 2008 to MCSE: Data Platform


- Upgrade từ MCITP => MCSE: Business Intelligence bao gồm 3 môn thi

+ Exam 70-457: Transition Your MCTS on SQL Server 2008 to MCSA: SQL Server 2012, Part 1
+ Exam 70-458: Transition Your MCTS on SQL Server 2008 to MCSA: SQL Server 2012, Part 2
+ Exam 70-460: Transition Your MCITP: Business Intelligence Developer 2008 to MCSE: Business Intelligence


3. Lệ phí thi và trung tâm thi

- Lệ phí thi: các môn MS có lệ phí thi chung là $80/môn
- Trung tâm thi: có thể thi qua các trung tâm thi được Prometric ủy quyền. Xem tại website của prometric.

Chúc các bạn sớm có chứng chỉ MS SQL Server 2012.
Comments