Tư vấn đào tạo nội bộ


Biên soạn tài liệu

posted Mar 15, 2017, 11:49 PM by Tung Nguyen Khanh

Vấn đề biên soạn tài liệu đào tạo là một vấn đề khó. Để có thể làm được điều này,c ần phải xây dựng theo các bước sau
1. Ra cơ chế về việc viết tài liệu (file đính kèm) và truyền thông cho những giảng viên nội bộ
2. Đề xuất dự án viết tài liệu
3. Hội thảo, phê duyệt và ban hành

Xây dựng Khung chương trình đào tạo

posted Mar 15, 2017, 11:48 PM by Tung Nguyen Khanh

Ở bài viết trước, mình đã nói về BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC như một cơ sở để xây dựng nội dung đào tạo.
Bài viết này hướng dẫn cách xây dựng KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cụ thể trong file đính kèm

Xây dựng nội dung đào tạo

posted Mar 15, 2017, 11:45 PM by Tung Nguyen Khanh

NỘI DUNG ĐÀO TẠO là công việc quan trọng trong việc xây dựng bộ phận đào tạo. Để xây dựng nội dung đào tạo sát với thực tế thì cần căn cứ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC của từng vị trí chức danh.
Ví dụ: Bảng mẫu công việc nhân viên kinh doanh theo như file đính kèm
Dựa trên bảng này, ta sẽ xây dựng nội dung đào tạo tương ứng

Xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp (tiếp)

posted Feb 21, 2017, 7:16 AM by Tung Nguyen Khanh

Xây dựng mô hình tổ chức bộ phận đào tạo phải phù hợp với từng công ty. Ví dụ, với những công ty trụ sở tại HN và có nhiều chi nhánh trên toàn quốc thì bộ phận đào tạo thường gồm nhân viên tại đào tạo HN và nhân viên “nằm vùng” ở các khu vực. Hoặc có thể nhân viên đào tạo chỉ ở HN và định kỳ đi giảng dạy tại các khu vực...
Tuy nhiên bên cạnh việc đào tạo offline như trên, trên thế giới thường kết hợp với đào tạo trực tuyến (online). Bộ phận đào tạo có trách nhiệm tạo các tài liệu, bài giảng, câu hỏi online sau đó định kỳ kiểm tra và lấy kết quả này làm 1 trong những tiêu chí khen thưởng/kỷ luật.. Cách làm này tiết kiệm và tạo động lực tự học cho nhân viên.


Xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp (tiếp)

posted Feb 21, 2017, 7:11 AM by Tung Nguyen Khanh   [ updated Feb 21, 2017, 7:18 AM ]

Quy chế đào tạo: nói rõ về quan điểm đào tạo, các nguyên tắc, ngân sách và định mức chi phí, quyền lợi và trách nhiệm của người làm đào tạo và người học. Cụ thể các thông tin trong bản quy chế đào tạo gồm:
- Quan điểm mục đích
- Đối tượng và phạm vi áp dụng
- Nguyên tắc đào tạo
- Ngân sách và chi phí
- Yêu cầu về giảng viên – học viên
- Chế độ đối với giảng viên – học viên
- Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia đào tạo
Quy định đào tạo: các quy định về khen thưởng – kỷ luật với đối tượng nhân viên tham gia đào tạo. Cụ thể:
- Quan điểm mục đích
- Nguyên tắc kiêm tra, đánh giá
- Đối tượng kiểm tra
- Hình thức và phương pháp kiểm tra
- Các nội dung kiểm tra
- Quyền hạn kiểm tra
- Tổ chức kiểm tra và phân loại kết quả kiểm tra
Quy trình đào tạo: là quy định thống nhất trình tự thực hiện công tác đào tạo cán bộ công nhân viên của Công ty, từ bước xác định nhu cầu - lập kế hoạch - triển khai - báo cáo - đánh giá - lưu trữ hồ sơ

Quy trình đào tạo nội bộ

posted Feb 21, 2017, 6:56 AM by Tung Nguyen Khanh   [ updated Feb 21, 2017, 6:56 AM ]

Các công ty ngày nay đều rất quan tâm đến việc đào tạo nội bộ bởi vì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của doanh nghiệp. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, cũng là nguyên khí của công ty. Vậy bộ phận nhân sự - đào tạo cần đưa ra được quy trình đào tạo như thế nào?
Loạt bài viết này sẽ cùng các bạn khám phá vấn đề này.
Đầu tiên là tổng quan về việc xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ1-6 of 6