Quy trình đào tạo nội bộ

posted Feb 21, 2017, 6:56 AM by Tung Nguyen Khanh   [ updated Feb 21, 2017, 6:56 AM ]
Các công ty ngày nay đều rất quan tâm đến việc đào tạo nội bộ bởi vì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của doanh nghiệp. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, cũng là nguyên khí của công ty. Vậy bộ phận nhân sự - đào tạo cần đưa ra được quy trình đào tạo như thế nào?
Loạt bài viết này sẽ cùng các bạn khám phá vấn đề này.
Đầu tiên là tổng quan về việc xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ