Xây dựng nội dung đào tạo

posted Mar 15, 2017, 11:45 PM by Tung Nguyen Khanh
NỘI DUNG ĐÀO TẠO là công việc quan trọng trong việc xây dựng bộ phận đào tạo. Để xây dựng nội dung đào tạo sát với thực tế thì cần căn cứ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC của từng vị trí chức danh.
Ví dụ: Bảng mẫu công việc nhân viên kinh doanh theo như file đính kèm
Dựa trên bảng này, ta sẽ xây dựng nội dung đào tạo tương ứng

ĉ
Tung Nguyen Khanh,
Mar 15, 2017, 11:45 PM
Comments