Hệ thống quản lý nội dung

Ban đang xây dựng học liệu để đào tạo cho nhân viên?
Bạn không biết cất những học liệu này ở đâu để nhân viên có thể truy cập mọi lúc mọi nơi?
Bạn muốn bảo đảm tính an toàn của tài liệu, không bị rò rỉ thông tin?
Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện điều này thông qua hệ thống quản trị nội dung học tập LMS (Learning Management System)

TRANG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG ELEARNING

Giao diện thiết kế phong cách Responsive Web Design -  thiết kế web có độ phản hồi cao với mọi loại màn hình và thiết bị Mobile SmartPhone. Có khả năng thiết kế giao diện theo nhu cầu của người sử dụng.

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\600px-better-responsive-design.png

I. Trang quản trị

Trang quản trị thiết kế theo phong cách tối giản các bước và giữ lại các chức năng quan trọng hay sử dụng nên chúng tôi bố trí giao diện như sau:

Nhìn giao diện trên ta thấy các khối quan trọng, nhất là  3 khối chính gồm:

1. Quản lý khóa học.

2. Quản lý Ngân hàng câu hỏi.

3. Quản lý bài thi.

Khi bạn nhấn vào từng khối quan trọng trên sẽ hiện ra các chức năng chi tiết tương ứng, ví dụ trong “Quản lý khóa học” khi nhấn vào ta sẽ hiện ra các chức năng như sau:

Trong đó:

- Quản lý danh mục cho phép bạn thiết lập các danh mục.

- Thiết lập chung cho các khóa học.

- Nhập khóa học từ CSV

- Quản lý khóa học

Ngoài các tính năng cần thiết bạn có thể mở thêm các chức năng khi cần.

Tương tự cách bố trí cho các nhóm hạng mục khác.

II.Mô hình sử dụng hệ thống.

Hệ thống Elearning tập trung vào 2 việc: Tổ chức học tập + Tổ chức thi kiểm tra đánh giá.

Phần quản trị sẽ hướng vào 2 phần này như sau:

1. Tổ chức học tập: Sử dụng quản trị khóa học.

2. Tổ chức thi kiểm tra đánh giá: Sử dụng quản lý thi + Ngân hàng câu hỏi.

III. Phân quyền sử dụng trong hệ thống.

Hệ thống chia làm 3 phân quyền chính (ngoài phân quyền chính bạn có thể tự đinh nghĩa thêm các nhóm quyền khác):

+ Quản trị: Trong quản trị chia 2 mức: Quản trị hệ thống + Quản lý đơn vị.

Quản trị hệ thống: Khởi tạo hệ thống và giám sát toàn hệ thống.

Quản lý đơn vị: Giới hạn quyền theo đơn vị được giao.

+ Giáo viên: Người tổ chức lớp học, đẩy bài giảng bài thi.

+ Học viên: Người tham gia tổ chức học tập

IV. Giới thiệu các chức năng

Trong hệ thống có rất nhiều chức năng và khối chức năng, ngoài ra bạn có thể viết ngoài rồi gắn vào hệ thống, sau đây tôi giới thiệu các tính năng mà hệ thống giúp người quản trị dễ dàng làm việc như sau:

1. Tính năng kéo thả: Khi bạn tạo 1 khóa học thao tác kéo thả sẽ được sự dụng làm cho bạn dễ dàng sắp xếp, bổ sung các hạng mục đào tạo (bài học, bài thi, diễn đàn, …):

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\DragDrop3.png


Mẫu khóa học như sau:

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\600px-Edit-menu.png

2. Tính năng kéo thả file làm nội dung của khóa học: Bạn có thể kéo thả trực tiếp các file bên ngoài làm nội dung của khóa học:

Hoặc kéo thả nội dung từ ngoài ví dụ như Word làm nội dung của khóa học:

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\300px-textdragdrop1.png:

3.Bổ sung các chức năng viết thêm vào hệ thống: Bạn viết thêm theo quy tắc chúng của hệ thống bạn dễ dàng bổ sung bằng cách nén chức năng thành file nén zip rồi đưa vào qua giao diện “Add-on Installer” của hệ thống:

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\300px-Selection_011.png

4. Hệ thống các dạng câu hỏi phong phú và có thể cài đặt thêm, ngoài các dạng cơ bản: 1 lựa chọn, nhiều lựa chọn, câu hỏi có thêm dạng kéo thả vị trí:

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\600px-TempDDImage.png

Hoặc câu hỏi điền vào ô trống:

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\600px-TempDDText.png

Hoặc câu hỏi dạng hỗn hợp nhiều dạng trong 1 câu hỏi:

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\600px-TEMPSMW.png

5. Bộ soạn thảo Editor thân thiện như Word ở bất kỳ chức năng cần soạn thảo, ví dụ trong nội dung câu hỏi, mô tả bài

thi, diễn đàn, …

Bạn có thể soạn công thức dễ dàng:

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\600px-MathJax.jpg


E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\300px-quiztemplate.png

6. Việc xử lý các dạng file phong phú và dễ dàng, đặc biệt PDF có thể xem trực tiếp:

E:\Cong viec _ TUAN\Moodle\anh\600px-TempUploaded.png

V. Giới thiệu các chức năng ĐẶC BIỆT mà chúng tôi xây dựng thêm

1. Quản lý khóa học


2.Quản lý đề thi


3. Quản lý ngân hang câu hỏi.


4. Quản lý học viên

5. Quản lý báo cáo