Dịch vụ thi trắc nghiệm

Công ty của quý vị đang cần tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch định kỳ thông qua việc thi trên mạng (online)?
Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, bảo đảm tính sẵn sàng cao, tính bảo mật và nhanh chóng.

Phần mềm THT là một giải pháp toàn diện cho việc tạo, quản lý, cung cấp và phân tích kỹ lưỡng của các bài thi trực tuyến. THT là phần mềm tạo bài thi nhanh và chuyên nghiệp cho các nhân viên, học sinh và mọi người trong lĩnh vực đào tạo.


1.Hỗ trợ 5 dạng câu hỏi

  • Câu hỏi dạng nhiều lựa chọn – 1 trả lời.

  • Câu hỏi dạng nhiều lựa chọn – Nhiều trả lời.

  • Câu hỏi với câu trả lời ngắn.

  • Câu hỏi với câu trả lời dài.

  • Câu hỏi với ghép nối cột..

2.Quản lý người sử dụng và các thí sinh

Thêm và quản lý người dùng và học viên không giới hạn. Bạn có thể tạo nhóm người dùng không giới hạn mà có thể gán vào các nhóm bài thi khác nhau.


3.Quản lý ngân hàng câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi là một cơ sở dữ liệu mà bạn có thể lưu các câu hỏi không giới hạn. Bạn có thể quản lý các câu hỏi theo danh mục (ví dụ như: Lĩnh vực khoa học, lĩnh vực lịch sử) và độ khó (Ví dụ: Dễ, khó).


4.Quản lý Thi – Kiểm tra

Tạo bài thi không giới hạn. Bạn có thể đặt tên bài thi, mô tả, thời gian bắt đầu và kết thúc. Thời giant thi, gán bài thi vào các nhóm và nhiều lựa chọn khác.


5.Làm bài thi

Làm bài thi với các tính năng thân thiện. Bạn có thể chuyển qua bất kỳ câu hỏi nào thông qua bảng điều khiển danh sách câu hỏi. Câu hỏi tải về khi bạn nhấn nút Tiếp theo/Trở lại. Bạn có thể thay đổi danh mục câu hỏi, đánh dấu câu hỏi để xem lại sau.


6.Kết quả/ báo cáo

Kết quả hiện thị sau khi bạn nhấn nút “nộp bài”. Bạn có thể xem lại các câu trả lời đúng. Biểu đồ hiệu suất làm bài thi dạng quạt và cột.

Người quản trị có thể xuất báo cáo dạng CSV về các kết quả thi bằng việc chọn tên bài thi, tên nhóm thi và phạm vi ngày. Một Email sẽ gửi kết quả điểm thi theo các email của thí sinh.


7.Chụp ảnh người thi khi tham gia thi

Bạn có thể chụp ảnh thí sinh trước khi thí sinh làm bài thi. Tính năng được sử dụng từ công cụ mở rộng. Bạn có thể tắt tính năng này trong file cấu hình. Để sử dụng tính năng này thí sinh cần sử dụng trình duyệt IE 10+, Chrome 37+, Firefox 32+


8.Chứng chỉ PDF

Tạo ra file PDF chứng chỉ theo kết quả làm bài thi của thí.


9.Hỗ trợ thi trên mobile – thiết bị di động

Bạn có thể truy cập bài thi trực tuyên qua trình duyệt trên mobile.


10.Hỗ trợ trả phí qua cổng thanh toán

Bạn có thể tạo ra nhóm trả phí. Thí sinh phải trả phí trực tuyến đăng ký thông qua nhóm trả phí. Hệ thống sẽ hỗ trợ trả phí qua cổng thanh toán.


11.Hỗ trợ ngôn ngữ

Bạn có thể dễ dàng chuyển các ngôn ngữ trừ một số thông báo lỗi. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ.


12.Mã nguồn tuân theo chuẩn MVC

Chúng tôi lập trình theo mô hình chuẩn MVC.


Liên hệ: mr Tùng - Phòng kinh doanh
Điện thoại: 0919892981
Email:khanhtung@gmail.com