ITIL Foundation

Nghề nghiệp không chỉ dựa trên mỗi tờ chứng chỉ, và chứng chỉ ITIL Foundation là điểm khởi đầu để hiểu được nền tảng và quản lý dịch vụ CNTT trong quá trình chuyển đổi kinh doanh.

Đây là chứng chỉ ITIL duy nhất không đòi hỏi phải có bằng cấp gì để học. Axelos quản lý chương trình này nhưng không đưa ra mức giá cho kỳ thi, trong khi Global Knowledge thu phí 170 USD cho kỳ thi giấy và 190 USD cho thi trực tuyến.

Người có được chứng chỉ này có thể tiếp tục học thi chứng chỉ ITIL Intermediate Level, là module tập trung các mặt khác nhau của ITIL. Những mỗi một trong 9 module đều cần hoàn tất module trước đó và cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Comments