LE@RNS

LEARNS (https://learns.vn) là một sàn giáo dục trực tuyến, chuyên cung cấp các khóa học e-learning về CNTT, bao gồm: 
- Hệ thống mạng
- Bảo mật mạng
- Lập trình
- Cơ sở dữ liệu.

Tất cả các khóa học tại LEARNS đều được xây dựng bởi các chuyên gia CNTT có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, huấn luyện cho sinh viên công nghệ và kỹ sư làm việc tại các đơn vị như Ngân hàng, Bảo hiểm, Điện lực, các nhà cung cấp dịch vụ (VNPT, Viettel, FPT, CMC, NetNam …) …

Bên cạnh các khóa học CNTT truyền thống, LEARNS cũng đang tập trung phát triển về IoT, bao gồm: đào tạo, hợp tác, triển khai dự án …


Comments