Linux

Chứng chỉ LPI là một trong những chứng chỉ có uy tính của Linux. Để đạt được chứng chỉ này đòi hỏi người học phải am hiểu hệ điều hành mạng Linux . Chứng chỉ Linux được chia làm nhiều cấp độ (LPIC1, LPIC2, LPIC3). Chứng chỉ yên cầu phải thật sự nắm vững hết những kiến thức về Linux. 

 
QUẢN TRỊ VIÊN HỆ THỐNG LINUX LPIC 
(Linux Professional Institute Certification)
 


  • Các cấp độ của chứng chỉ Linux:
Hệ thống chứng chỉ của Linux cũng phân chia làm nhiều cấp độ (từ thấp đến cao) dành cho những người  mới bắt đầu cho đến những người am hiểu sâu và muốn học nâng cao. 
  • LPIC-1 (Cấp 1):

Cấp độ 1 này tương đối đơn giản nhưng cũng đòi hỏi người học nắm vững các kiến thức sau: 
-Các câu lệnh trong Linux 
-Thực hiện các nhiệm vụ sau: hỗ trợ người dùng, tạo một số lượng lớn người dùng vào hệ thống, sao lưu và phục hồi, tắt và khởi động máy]. 
-Cài đặt và cấu hình các mạng trên các trạm và kết nối trong mạng LAN hay kết nối máy đơn với modem ra internet 

Môn thi: 101 và 102 
Lệ phí thi cho từng môn là 150$ 
Địa điểm: Trung tâm khảo thí VUE 

  • LPIC-2 (Cấp 2):

Ở cấp độ này có những yêu cầu sau: 
- Quản trị hệ thống mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
- Lên kế hoạch triển khai, thiết lập, bảo trì cũng như giải quyết các sự cố của hệ thống mạng Linux bao gồm: 
- Máy chủ trong mạng LAN 
- Internet Gateway (firewall, proxy, mail, news) 
- Internet Servber (webserver, FTP server) 
- Giám sát cũng như hỗ trợ người dùng 

Môn thi: 201, 202 
Lệ phí thi cho từng môn là 150$ 
Địa điểm: Trung tâm khảo thí VUE 

  • LPIC-3 (Cấp 3)

Cấp độ này là cấp độ cao nhất trong hệ thống các cấp độ của Linux. Để đạt được cấp độ này đòi hỏi bạn phải đạt 2 kì thi của cấp độ 1 và 2 ở trên sau đó mới có thể thi tiếp cấp độ 3 này. Yêu cầu của cấp độ này như sau: 
-Có kinh nghiệm nhiều năm trong việc cài đặt và quản lý hệ thống mạng lớn của Linux 
-Có khả năng hướng dẫn đào tạo vế các cấp độ của Linux 
-Có kinh nghiệm trong việc cài đặt quản lý, bảo vệ cũng như xử lý các sự cố trong hệ thống mạng của Linux 
-Có khả năng sử dụng các công cụ mã nguồn để quản lý hệ thống 
-Sử dụng thành thạo LDAP tích hợp chung với các dịch vụ của UNIX và Windows bao gồm Samba, PAM, email, Active Directory 
-Có khả năng lên kế hoạch, triển khai, thiết kế, xây dựng trong môi trường Samba và LDAP. 
-Có khả năng tạo các đoạn script trong Bash và Perl hoặc phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình như C. 

Môn thi: 301 hoặc các môn từ 302-306 
Lệ phí thi cho từng môn là 150$ 
Địa điểm: Trung tâm khảo thí VUE