MCSA‎ > ‎

Thăng cấp DC và join domain


YouTube Video


Video này mô tả:
- Phân biệt sự khác nhau giữa mô hình workgroup và mô hình domain đối với hệ thống mạng
o Mô hình workgroup có đặc điểm là đơn giản, dễ cài đặt và triển khai. Tuy nhiên nhược điểm là không thể quản lý tập trung.
o Mô hình domain để quản lý tập trung, áp đặt các chính sách (group policy) từ máy chủ quản lý miền DC đến lên các máy client.
- Cách thức thăng cấp (nâng cấp) một máy chủ thành viên trở thành máy chủ quản lý miền (domain controller)
o Bạn lưu ý đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ, phần DNS SERVER phải trùng với địa chỉ IP bởi vì máy chủ DC đồng thời là máy chủ DNS SERVER
- Thế nào là gia nhập một máy client vào domain (join domain)
o Join domain cũng giống như việc gia nhập một tổ chức. Máy client sẽ chịu tác động từ các chính sách được áp dụng trên domain
- Cách thức join một máy client vào domain
o Lưu ý: địa chỉ IP cho máy client phải cùng dải với IP của máy SERVER
o Cần ping để kiểm tra việc truyền thông từ máy client đến máy DC
o Phần thông tin về địa chỉ DNS SERVER trên máy trạm cần khai báo là IP của máy DC
- Cách thức tạo user, group, ou
o Mỗi OU tương ứng với một đơn vị tổ chức. Có thể hiểu nôm na một công ty có các phòng ban thì mỗi OU là một phòng ban
o Trong mỗi phòng ban có thể có các nhóm, tổ. Group tương ứng với các nhóm/tổ này
o Các user là các nhân viên của phòng ban

Comments