Security+

Chứng chỉ Security+ do Computer Technology Industry Association (hiệp hội kỹ thật máy tính công nghiệp) cấp và không bị hết hạng theo thời gian. Không có yêu cầu nào trứơc khi đăng ký thi Security+. Có tổ chức dạy và thi tại Việtnam. Có thể đăng ký thi bất kỳ lúc nào. Thí sinh phải hoàn thành 100 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính trong 2 tiếng. Biết kết quả ngay sau khi kết thúc bài thi. 

Chứng chỉ Security+ trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về 5 lĩnh vực bảo mật: khái chung về bảo mật, bảo mật thông tin liên lạc, bảo mật cơ sở hạ tầng, khái quát về mã hóa, bảo mật trong vận hành hệ thống mà không đi sâu vào bất kỳ 1 lĩnh vực bảo mật nào hay 1 sản phẩm nào. Chứng chỉ này thích hợp cho những ai bắt đầu đi vào lĩnh vực bảo mật máy tính. 

Comments