Ubuntu

1. Link tải hệ điều hành Ubuntu desktop (file .iso)
File hệ điều hành này có dung lượng khá lớn, khoảng 2GB.

2. Cách thức tạo máy ảo VMWare
Comments