CCNA‎ > ‎

S1. Introduction to networks

Trọng tâm của khóa học này cung cấp các kiến thức cơ bản của mạng. Bạn sẽ được học cả những kỹ năng thực tế và cả những khái niệm. Cụ thể:

-So sánh sự tương đồng của việc truyền thông giữa con người - con người so sự truyền thông máy tính - máy tính và thấy sự giống nhau - Mô hình OSI và TCP / IP - Làm quen với các thiết bị mạng, phương tiện truyền dẫn, phương pháp truyền gói tin qua mạng. - Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể xây dựng mạng LAN đơn giản, thực hiện cấu hình cơ bản cho router và switch, và thực hiện cách đánh địa chỉ IP.