Word‎ > ‎

Cách đặt lề mặc định trong word

Để đặt lề mặc định cho word, các bạn chọn vào Page Layout > Margins > Custom MarginsỞ hộp thoại tiếp theo bạn đặt khoảng cách lề trái (left), phải (right), trên (top), dưới (bottom) cho văn bản. Lưu ý: để thiết lập này có tác dụng đối với tất cả các file word về sau, bạn phải nhấn nút Set As Default bên dưới hộp thoại


Mời bạn xem video để biết rõ cách đặt lề mặc định cho word

Cách căn lềComments