Word‎ > ‎

Cách giãn dòng và đoạn

Để giãn dòng và đoạn, bạn chọn phần văn bản muốn giãn, sau đó bạn chọn menu Home > Paragraph > Nhấn mũi tên nhỏ bên dưới
Trong hộp thoại này, bạn chọn khoảng cách giãn đoạn (Spacing) và giãn dòng (Line spacing)

Lưu ý: sau khi đặt xong các khoảng cách giãn đoạn và giãn dòng, bạn cần nhấn vào Set As Default để thiết lập mặc định cho mọi văn bản về sau.

Để biết cách cài đặt chi tiết phần giãn dòng và giãn đoạn, mời bạn xem video bên dưới

YouTube Video


Comments