Word‎ > ‎

Cách sử dụng thước căn lề và Tab trong Word    Để căn lề cho đoạn văn bản (thụt lề) bạn không nên sử dụng phím cách (space) mà nên sử dụng thước (ruler). Khi sử dụng thước, việc căn chỉnh sẽ rất nhanh chóng và chính xác. Dưới đây là hình ảnh thước trong word.


Con trượt trên là để chỉnh dòng đầu tiên, con trượt dưới để chỉnh từ dòng thứ 2.

    Khi bạn cần khai báo mẫu văn bản dạng tờ khai như hình dưới đây, bạn cần sử dụng TAB, không được làm thủ công. Việc sử dụng TAB sẽ tự động và chính xác hơn làm thủ công.
Để xem chi tiết mời bạn xem video dưới đây

Cách căn lề dùng thước và TAB

Comments