Xây dựng IT video

Team chúng tôi nhận làm các video về các lĩnh vực như review sản phẩm, giáo dục đào tạo,... cho các doanh nghiệp, trường học. Các video được xây dựng có thể bằng tiếng Anh (English) hoặc tiếng Việt.  
Đội ngũ làm video là các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã xây dựng nhiều khóa học e-learning cho các công ty trong và ngoài nước.
Nếu có nhu cầu xây dựng nội dung học tập, hãy liên hệ với chúng tôi.

Video training về Windows 10

Include gadget (iframe)


Video training về các Hàm Excel

Include gadget (iframe)


Video training về Microsoft Word

Include gadget (iframe)


Video training về thủ thuật và phần mềm máy tính

Include gadget (iframe)


Video training cho giáo viên về các phần mềm hỗ trợ dạy học

Include gadget (iframe)


Video tiếng Việt về quản trị mạng

Include gadget (iframe)


Video tiếng Anh về quản trị mạng

Include gadget (iframe)